678381-fc-st-pau­li-boxen-kader­tur­nier-thue­rin­gen-2020-karim-gomes-vs-nik-samir-bujat

678381-fc-st-pau­li-boxen-kader­tur­nier-thue­rin­gen-2020-karim-gomes-vs-nik-samir-bujat

Im Halb­fi­na­le